Asil Üyeler

Ayhan Öztürk

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhan Acar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Umut Gökalp

Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman

Gürdal Şahin

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Sekreterlik

Elif Özman Pusat

Genel Sekreter

Merve Tüzen

Genel Sekreter Asistanı