Pelin Keskinoğlu

İletişim Çalışma Grubu Başkanı
.

AMACI

ARTED’in sektördeki referans ve öncü konumunu koruyarak, medya ilişkileri ve gündem yönetimi faaliyetleri aracılığıyla sektör sorunlarını dile getirip iç ve dış paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak.

GÖREVLERİ
  • Lokal ve uluslararası tanıtım yönetmelikleri gereğince, ARTED adına iç ve dış iletişim faaliyetlerini basın & medya kanalları, dernek web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yürütmek.
  • ARTED’in diğer çalışma gruplarına katkıda bulunarak dernek faaliyetlerinin doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlamak.