Dr. Sultan Güç

Dijital Sağlık Çalışma Grubu Başkanı
.

AMACI

Küresel ölçekteki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde Sağlık Hizmetleri verimliliğini artırmak için, ‘Dijital Sağlık Ekosistem’ politikalarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarında güçlü bir paydaş olarak katkı sağlamak.

GÖREVLERİ
  • Sağlık teknolojilerinde dijital dönüşümün, sağlık otoriteleri nezdinde kritik önemini ön plana çıkarmak.
  • Kamu ve sektörün ilgili paydaşları ile dijital dönüşüm sürecinde referans alınabilecek iyi uygulama örnekleri ile birlikte ortak hedef ve aksiyon planları oluşturmak.
  • Değer odaklı dijital teknolojilerin küresel iyi örneklerini, halkın sağlığı ve esenliğini arttırma amacıyla, sağlık hizmeti sunucularına aktarmak ve etkin kullanılmasını sağlamak.
  • Sağlık profesyonellerini dijital teknoloji kullanımına teşvik etmek ve kurumların teknoloji dönüşümlerini sağlamak amacıyla sanal platformlar kurmak.