ARTED, Türkiye’de yenilikçi ve araştırmacı Tıbbi Cihaz sanayisinin geliştirilmesi hedefi ile bir araya gelen ve Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı Tıbbi Cihaz firmaları tarafından, teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak, özellikle Türk halkının çağdaş ve yenilikçi tedavilere erişiminin yaygınlaştırılmasına ve meslek çalışma ilkelerine uygunluk anlayışının iyi üretim, klinik, laboratuvar, tanıtım ve piyasa gözetim ve denetim uygulamaları ile geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla kurulmuştur. ARTED’in 19 adet tüzel kişi üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler 3M, Abbott, Alcon, Bausch Health, Bayer, B. Braun, Beckman Coulter, Becton Dickinson, bioMerieux, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Medtronic, Philips, Roche Diagnostik, Siemens Healthineers, Smith & Nephew, Stryker, Sysmex ve Zimmer Biomet şirketleridir.

ARTED’in yukarıda değinilen amaçlarını paylaşan tüzel ve gerçek kişiler, ARTED Tüzüğü’nde yer alan koşulları sağlamaları durumunda ARTED’e üyelik başvurusunda bulunabilirler. Bu hususu düzenleyen ve web sitemizdeki ‘Hakkımızda’ altında tamamına ulaşabileceğiniz ARTED Tüzüğü’nün 4. maddesi aşağıdaki gibidir;

Derneğe Üyelik

Tüzel Kişiler

Dernek’e dünya ölçeğinde, yıllık cirolarının en az %2’sini araştırma ve geliştirme faaliyetlerine (ARGE) ayırdığını belgeleyen, Türkiye’de kurulmuş veya temsilciliği bulunan en az %50 yabancı iştirakli; Türkiye haricinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ve Avustralya’da kurulu şirket olarak faaliyet gösteren, ya da Eucomed ve/veya Advamed üyesi olan, Tıbbi Cihaz teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler üye olabilirler.

Tüzel kişi üye kendisinin arzu ettiği şekilde belirleyeceği temsilci üye ile dernekte temsil edilebilir.

Gerçek Kişiler

Tüzel Kişiler başlığında belirtilen şirketlerin çalışanı olan ve şirketin kendisini dernekte temsil edecek kişi olarak belirlediği 18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip, derneklere üye olmaktan yasaklanmamış, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olan T.C. vatandaşı kişiler ile Türkiye’de ikamet etme hakkını haiz T.C. vatandaşı olmayan kişiler Dernek’e üye olabilirler.

Üyeliğe giriş prosedürü ile üyelerin yükümlülükleri ise 5. madde altında belirtilmiştir. Buna göre; 4. maddede belirtilen şartlara uyan gerçek veya tüzel kişiler, üyelik başvuru formunu usule uygun ve yazılı olarak doldurarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletirler. Üyelik kabulü safhasında, Yönetim Kurulu’nun gerek görmesi halinde üye adayı şirketin 4. maddede sayılan üyelik şartlarını taşıdığının tespiti için Yönetim Kurulu’nca bazı bilgi ve belgeler talep edilebilir, bağımsız bir denetim şirketince ticari defter ve kayıtlar üzerinde denetim öngörülebilir.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları görüş almak üzere, dernek üyelerine gönderir ve alınan görüşler doğrultusunda üyelik başvurusunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, başvuru sahibinin “üye” sıfatı ile üye defterine yazılması üzerine üyelik sıfatı kazanılmış olur.

Değinilen maddeler kapsamında, üyelik koşullarını haiz bir tüzel kişinin yapacağı başvuru üzerine alınacak Yönetim Kurulu kararı ile üyelik gerçekleşebilecek, yeni üyenin üyeliğe giriş aidatını ödemesi ile üyelik prosedürü tamamlanmış olacaktır.

ARTED üyeleri, ARTED Tüzüğü, ARTED Sağlık Mesleği Mensupları ile İletişim İlkeleri, Etik Kurallar ve İş Uygulama Kodu ve Rekabet Kurallarına Uyum Kılavuzu ile bağlıdır.

ARTED, Tıbbi Cihaz Sektörü’ne getireceği katkının sektör temsilcilerinin ARTED’e katılımı ile yükseleceği inancını taşımakta, yapılan üyelik başvurularını bu kapsamda değerlendirmektedir.