logo-medtech-europe

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), MedTech Europe Ulusal Dernekler Ağı üyesi olarak, Türkiye’yi temsil eden ulusal dernek konumundadır.

MedTech Europe’un amacı, sağlık hizmeti sunan sistemlerin daha sürdürülebilir olmasına yardımcı olarak yenilikçi tıbbi teknolojilerin daha fazla insana erişmesini mümkün kılmaktır.

MedTech Europe resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

ARTED, Küresel Tıbbi Teknoloji Birliği (Global Medical Technology Alliance – GMTA) üyesidir. GMTA üyeleri, tıbbi teknoloji alanında yenilikçiliği ve etik iş ve pazarlama uygulamalarını destekleyen politikalar geliştirmeye ve savunmaya odaklanmış, dünyanın dört bir yanından bir araya gelmiş ulusal tıbbi teknoloji dernekleridir.

GMTA üyesi dernekler, daha erken hastalık tespiti, daha az invaziv prosedürler ve daha etkili tedaviler yoluyla sağlık hizmetlerini dönüştüren tıbbi cihazlar, tanı ürünleri ve sağlık bilgi sistemleri üreten şirketleri temsil eder.

The Global Medical sağlık hizmetlerini Technology Alliance (GMTA) resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.