Burcu Ergün

Etik Çalışma Grubu Başkanı
.

AMACI

Türkiye’de sağlık teknolojileri endüstrisi kapsamında, sağlık mesleği mensupları ve diğer tüm paydaşlarla olan ilişkilerde, hastaların en yüksek yararını gözeten sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve etik iş uygulamalarının bir endüstri standardı haline gelmesi için politikalar üretip, bunun tüm paydaşlarla etkin iletişimi ile yaşama geçmesini sağlamak

GÖREVLERİ
  • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesindeki gelişmeleri takip ederek gerektiğinde ARTED görüşlerini ilgili Kamu Kurumlarındaki paydaşlarla paylaşmak.
  • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili süreçlerde üyelerimizle iş birliği yaparak ihtiyaçları belirlemek ve üyelerimizin süreçlerle ilgili yapılanmasını ve uygulamalarını desteklemek üzere bilgi paylaşımında, görüş alışverişinde bulunmak ve eğitimler düzenlemek.
  • Kamu tarafından düzenlenen sektör toplantılarına ve/veya ilgili diğer derneklerin etik çalışma toplantılarına katılmak, gerektiğinde önceden belirlenmiş ve onaylanmış görüşleri sözel ve/veya yazılı iletmek ve üyeleri bilgilendirmek.
  • ARTED Etik Kodunun ulusal/uluslararası regülasyonlara paralel olarak güncellenmesi ve tüm üyelerin bu konuda uyum ve eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak.
  • Rekabet Kurallarına Uyum Kılavuzu’nu güncel tutmak, kılavuzla ilgili Rekabet Uyum Eğitimi’ni ARTED üye temsilcilerinin elektronik ortamda tamamlamasını ve sertifikasyonlarını sağlamak.
  • MedTech Europe Etik Kod’da yer alan süreçleri üyelerimizin iç uyumluluk süreçleri ile birlikte takip etmek, Türkiye’deki mevcut regülasyonlara uyum açısından ilgili kurumlar nezdinde iletişimi sürdürmek.
  • Gereğinde mail/proje grupları ve/veya alt çalışma grupları kurmak ve bunların faaliyetlerinin Etik Çalışma Grubu vizyon ve misyonuna paralel olmasını sağlamak.