Medikal teknolojiler, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümlerdir.

Medikal teknolojiler her zaman kullandığınız araçlardır

Hamilelik testlerinden ultrason’a kadar geniş bir yelpazede seyreden medikal teknolojiler, doğumunuzdan önce bile sizin için kullanılır. Çocukken diziniz yaralandığında yara bandı takarsınız, gözleriniz bozulursa gözlük takarsınız…

Hastalandığınız zaman tanı cihazları ve tıbbi cihazlar, sağlık sektörü çalışanlarının sizi mümkün olduğu kadar çabuk iyileştirmesine yardımcı olur.

Ameliyat olmanız gerekirse, medikal teknolojiler gereksinim duyduğunuz tedavinin size güvenli ve minimum invasif şekilde uygulanmasını sağlar, damarınız tıkanırsa açmak için stent takılabilir, ağır hastalanırsanız MRI taraması yapılarak nedeni saptanabilir, izlenmeniz gerekirse dijital sağlık cihazları sağlık durumunuzu ölçer ve hayati bilgileri sağlık sektörü çalışanlarına gönderir.

Medikal Teknoloji Nedir?

Medikal teknolojiler, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümlerdir.

Medikal teknolojiler her zaman kullandığınız araçlardır

Hamilelik testlerinden ultrason’a kadar geniş bir yelpazede seyreden medikal teknolojiler, doğumunuzdan önce bile sizin için kullanılır. Çocukken diziniz yaralandığında yara bandı takarsınız, gözleriniz bozulursa gözlük takarsınız…

Hastalandığınız zaman tanı cihazları ve tıbbi cihazlar, sağlık sektörü çalışanlarının sizi mümkün olduğu kadar çabuk iyileştirmesine yardımcı olur.

Ameliyat olmanız gerekirse, medikal teknolojiler gereksinim duyduğunuz tedavinin size güvenli ve minimum invasif şekilde uygulanmasını sağlar, damarınız tıkanırsa açmak için stent takılabilir, ağır hastalanırsanız MRI taraması yapılarak nedeni saptanabilir, izlenmeniz gerekirse dijital sağlık cihazları sağlık durumunuzu ölçer ve hayati bilgileri sağlık sektörü çalışanlarına gönderir.

Hastalık sürecinin her adımında Medikal Teknolojiler

Medikal teknoloji, sağlık ve yaşam kalitesi için pek çok açıdan faydalıdır. Medikal teknolojinin sundukları:
null

Örneğin erken tespit araçları sayesinde medikal teknoloji; hastalıkların, yaraların veya diğer rahatsızlıkların önlenmesine destek verebilir.

null

In Vitro Tanı Cihazlarıyla alınan sonuçlar, belirli bir hastalığı ve hastalığın gelişimini saptamaya, tedavi yöntemini belirlemeye yardımcı olur.

null

Medikal teknoloji, bir hastalığın veya kronik rahatsızlığın durumunun kontrol edilmesi noktasında hastalara destek olur.

null

Medikal teknoloji, yara ve hastalıkların iyileşmesi veya kronik hastalıkların tedavisinde hastalara yardım eder.

null

Medikal teknoloji tüm sağlık hizmeti süreçlerinde rol alır, iyileşmeyi hızlandırır ve insanları sağlıklı tutar.

Tıbbi cihazlar; insanların hastalıklarını önleyen, teşhis eden, izleyen, tedavi eden ve onlara bakım sağlayan ürün, hizmet veya çözümlerdir.

Tıbbi Cihazlar

Tıbbi cihaz bir alet, aparat, uygulama, yazılım, implant, reaktif, malzeme veya başka türden bir ürün olabilir. Şırıngadan tekerlekli iskemleye, kalp pilinden tıbbi görüntüleme teknolojilerine (MRI, CT ve Röntgen makineleri gibi) varıncaya dek, sağlığın sürdürülmesinde ve geri kazanılmasında çeşitli roller oynayabilir.

Tıbbi cihazlar, hastalarda bir veya birden fazla tıbbi amaca yönelik olarak tek başına ya da bir arada kullanılabilmektedir:

 • Hastalıkların teşhis edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, tedavi edilmesi veya hafifletilmesi;
 • Yaraların veya sakatlanmaların teşhis edilmesi, izlenmesi, tedavi edilmesi, hafifletilmesi veya dengelenmesi;
 • Anatominin veya fizyolojik bir sürecin araştırılması, ikame edilmesi veya değiştirilmesi;

In Vitro Tanı Testleri (IVD’ler), kişinin sağlık durumunu belirlemek için biyolojik örnekler (örneğin; kan, idrar veya doku) üzerinde kullanılan ve invazif olmayan testlerdir.

In Vitro Tanı Testleri (IVD’ler)

IVD’ler, örneğe dayalı olarak bilgi verdiklerinden, kesinlikle hastaya doğrudan temas etmezler. Taşıdıkları değer, verdikleri bilginin kalitesinden kaynaklanmaktadır.

IVD’ler hastaları tedavi etmez, ancak görevleri hastaların ve sektör çalışanlarının sağlıkla ilgili kararları almalarını sağlayacak bilgileri temin etmektir.

In Vitro Tanı Testlerine örnekler:

 • Hepatit veya HIV testleri
 • Klinik kimya
 • Pıhtılaşma test sistemleri
 • İdrar Testi Çubukları
 • Gebelik Testleri
 • Enfeksiyonları saptamaya yönelik reaktifler ve reaktif ürünleri
 • Şeker hastaları için kan şekeri izleme sistemleri
 • Tıbbi örnekler için özel üretilmiş hazneler

MedTech Europe, Avrupa IVD endüstrisinin pazar tahminleri Raporu

Medikal teknolojilerin ürettiği bilgiler ve veriler, sağlıkta elde edilen sonuçların geliştirilmesi ve sağlık sistemlerinin daha etkin kılınması bakımından hayati rol oynamaktadır.

Dijital Sağlık Çözümleri

Dijital sağlık ve bakım, bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT’ler) kullanarak; hastalıkların önlenmesi, teşhis edilmesi, tedavi edilmesi/izlenmesinde, sağlığın ve yaşam tarzının yönetilmesinde iyileşme sağlayan cihaz/hizmetler anlamına gelmektedir. Dijital sağlık/bakım alanı, sağlık hizmetleri erişiminin hizmet kalitesinde ve sağlık sektörünün genel veriminin arttırılmasında yenilikler yapma ve geliştirme potansiyeline sahiptir.

Dijital cihazlar, sağlık sektöründe yenilik adına umut vadeden alanların pek çoğunda büyük rol oynayacaktır. Sağlık hizmetlerinin giderek daha kişisel hale geldiği ve daha yüksek bir öngörü ve hassasiyet payına sahip olduğu bu süreçte, veriler anahtar rol oynayacaktır. Gelecekte sağlık hizmetleri, hastalarda elde edilen sonuçlara daha çok odaklanan, daha bütüncül ve değer bazlı bir sektöre dönüşebilecektir.