Kübra Önel

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu Başkanı
.

AMACI

ARTED üyeleri tarafından piyasaya arz edilen çağdaş, yenilikçi ve güvenilir tıbbi teknolojilere ulaşılabilirliği arttırmak için uygun pazar erişimi ve geri ödeme politikalarının oluşmasına katkı sağlamak

GÖREVLERİ
  • Pazar erişiminden sorumlu olan tüm karar vericiler için güvenilir bir paydaş olmak.
  • Yenilikçi tıbbi teknolojileri hastalara ulaştıran üyelerimiz ile yetkili otoriteler arasında pazar erişimi, sağlık ekonomisi ve geri ödeme konularında güçlü bir iletişim kanalı oluşturmak.
  • Yenilikçi tıbbi teknolojilerin zamanında ve yeterli ödeme alabilmesini sağlamak amacıyla sektördeki yönelimleri takip etmek, tıbbi teknolojiler ile ilgili ekonomik çevreyi izlemek ve üyeleri bilgilendirmek.
  • Üye şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini sektörün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kamu Kurumlarındaki ilgili paydaşlar ile paylaşmak.
  • Ülkemizdeki geri ödeme süreçleri hakkında en güncel bilgiyi üyelerimiz ile paylaşmak.
  • Hasta farkındalığı ve bilincini artırmak ve bu sayede halk sağlığına katkı sağlamak.