Berfu Durukan-Arted Kurulu

Berfu Durukan

İletişim Çalışma Grubu Başkanı

ARTED İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU'NUN

AMACI

ARTED’in sektördeki referans ve öncü konumunu koruyarak, medya ilişkileri ve gündem yönetimi faaliyetleri ile sektör sorunlarını dile getirerek iç ve dış paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak.

ARTED İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU'NUN

GÖREVLERİ
  • Lokal ve uluslararası tanıtım yönetmelikleri gereğince, ARTED adına iç ve dış iletişim faaliyetlerini basın & medya kanalları, dernek web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yürütmek.
  • ARTED çalışma gruplarına katkıda bulunarak faaliyetlerinin doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlamak.