Sağlıkta Değer Bazlı Tedarik Sunumumuz yayınlandı!

Değer bazlı sağlık hizmeti, uzun vadede finansal sürdürülebilirliğin sağlanabildiği, teknolojik inovasyonların yaygın kullanıldığı, hastaları, hizmet sunucularını, tedarikçileri ve karar vericileri kapsayacak, topluma yarar sağlayan bütüncül bir sağlık ekosisteminin oluşturulmasında büyük bir rol oynayacaktır. Değer bazlı tedarik, sağlık ekosistemini oluşturan tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir değer üretimi gerçekleştirir. Değer odaklı hizmetlerin artmasıyla, hastaların sağlık kurumlarına yaptığı…