Irmak Özer

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu Başkanı

ARTED SAĞLIK EKONOMİSİ ÇALIŞMA GRUBU'NUN

AMACI

ARTED üyeleri tarafından piyasaya arz edilen çağdaş, yenilikçi ve güvenilir tıbbi teknolojilere ulaşılabilirliği arttırmak için uygun pazar erişimi ve geri ödeme politikalarının oluşmasına katkı sağlamak

ARTED SAĞLIK EKONOMİSİ ÇALIŞMA GRUBU'NUN

GÖREVLERİ
  • Pazar erişiminden sorumlu olan tüm karar vericiler için güvenilir bir paydaş olmak
  • Yenilikçi tıbbi teknolojileri hastalara ulaştıran üyelerimiz ile yetkili otoriteler arasında pazar erişimi, sağlık ekonomisi ve geri ödeme konularında güçlü bir iletişim kanalı oluşturmak
  • Yenilikçi tıbbi teknolojilerin zamanında ve yeterli ödeme alabilmesini sağlamak amacıyla sektördeki yönelimleri takip etmek, tıbbi teknolojiler ile ilgili ekonomik çevreyi izlemek ve üyeleri bilgilendirmek
  • Üye şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini sektörün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kamu Kurumlarındaki ilgili paydaşlar ile paylaşmak
  • Ülkemizdeki geri ödeme süreçleri hakkında en güncel bilgiyi üyelerimiz ile paylaşmak
  • Hasta farkındalığı ve bilincini artırmak ve bu sayede halk sağlığına katkı sağlamak