SGK Aidat Ödemeleri Konusunda Duyuru

Asgari Ücret kapsamında SGK tarafından yapılan final “aidat, işlem ve sözleşme ücretleri” ile ilgili duyuruyu yayınlanmıştır.

“Brüt asgari ücret 2.558,40 TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2019 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi'"nin esas alınması hususunda” ilgili listenin baz alınması salık verilmiştir.