Ürün Takip Sistemi’nde Geçmişe Yönelik Bayilik Başvuru İşlemleri

ÜTS sistemi üzerinde geçmişe yönelik bayilik onayı alınması için duyuru yayınlamıştır.

https://uts.saglik.gov.tr/?p=2652

Duyuru kapsamında geçmişe yönelik bayilik taleplerinin oluşturulması için 28 Subat 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu bağlamda bayilik ilişkisi içerisinde eksik, atlanmış veya bayilik ağı geçmiş tarihli alınması atlanan firma ve distribütör (alt distribütör dahil) yönelik yapılan iyileştirme sürecidir.

Bu bağlamda eksik olan ürün yada bayilik ilişkisi kurularak geçmişe yönelik kullanımı yapılan ürünler için SGK’ya fatura gönderebilecekler.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ’NDE GEÇMİŞE YÖNELİK BAYİLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

10.08.2017 tarihli “Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bayilik İşlemleri Hakkında Duyuru” ile; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TİTUBB) ÜTS’ye taslak olarak aktarılan ürünlerin ÜTS’de kayıtlı duruma gelmesiyle birlikte TİTUBB’daki kayıtların pasif hale getirildiği ve ürünün ÜTS kaydının yapıldığı andan itibaren bayilik bağlantılarının ÜTS’de yeniden yapılması için 7 (yedi) gün süre verildiği ilan edilmiştir.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda Kurumumuz tarafından geçmişe yönelik bayilik bağlantılarının oluşturulması durumu yeniden değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda; geçmişe yönelik bayilik bağlantılarının oluşturulabilmesi için ÜTS’de gerekli düzenlemeler yapılmış olup, bahse konu işlemlerin 28 Şubat 2019 tarihine kadar yapılmasına izin verilecektir.


Not: ÜTS’de geçmişe yönelik bayilik başvuruları ÜTS de kayıtlı tıbbi cihazlar için tıbbi cihazın kayıtlı duruma geldiği tarihten itibaren yapılabilmektedir.