Gümrükle ilgili 2017/10926 sayılı Ek Mali Yük (EMY ) kararı kaldırılarak yerine 2018/11799 sayılı Ek Mali yük Kararı 22 haziran 2018 de yayımlanmıştır

2017/10926 sayılı Ek Mali Yük (EMY ) kararı kaldırılarak yerine 2018/11799 sayılı Ek Mali yük Kararı 22 haziran 2018 de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere AB üzerinden ATR eşliğinde ülkemize gelen Endonezya, Hindistan ,Vietnam , Pakistan ,Bangladeş, Srilanka ,Kamboçya menşeli eşyaların ithalatında ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığını gidermek amacıyla 2017/10926 sayılı Karar ile Ek Mali Yük getirilmişti. Bu ek mali yük Kararı 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 2018/11799 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılacaktır.

2018/11799 Sayılı BKK eki liste Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya ,Hindistan , Kamboçya ,Moğalistan , Pakistan, Paraguay, SriLanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli ithalat rejimi kararı II sayılı listede yer alan eşyayı (93 ncü fasıl , AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri (5,9,13 ila 15,17 ila 22 ,24 ve 44 ila 46 fasıllar hariç) eşyayı kapsamaktadır.

Kararın 4 maddesinin 2 nci fıkrasında ‘’diğer mevzuatta kaldırılan 107/10926 sayılı BKK ya yapılan atıflar bu karar yapılmış sayılır’’ denilerek AB üzerinden ATR eşliğinde gelen serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki eşyanın 2018/11799 sayılı kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunun İHRACATÇI BEYANI ile yapılabileceği, eğer MENŞE ŞAHADETNAMESİ veya TEDARİKÇİ BEYANI veya UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI varsa İHRACATÇI BEYANI aranmayacağı anlaşılmaktadır.

Uygulama 30 gün sonra yürürlüğe girecek olup bu tarihten sonra 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Ek Mali Yükümlülük yürürlükten kalkacaktır.