V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

Bu hafta sonu ARTED olarak V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 'na davetliydik. Davetli olarak katılmaktan onur duyduğumuz Kurultaya TÜSEB’in yedi enstitüsünden biri olan Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) ana temasını belirleyerek ev sahipliği yapmıştır.

Ana teması “Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar” (obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanserler vb.) ve bunların risk faktörleri konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alınmış ve bu hastalıklardan kaynaklanacak komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması hususunda hedefler tartışılmış ve alınması gereken adımlar belirlenmiştir.

TÜSEB tarafından, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin 2.’si nin verildiği Kurultaya T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi üyeleri ,ülkemiz ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda yönetici/araştırmacıları katılmıştır.

Yekta Yegen
Genel Sekreter