Değer Bazlı Sağlık Hizmeti

Merhaba,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ulusal ve uluslararası “Sağlık Politikaları”na katkı sağlamak üzere yaptığı çalışmalar kapsamında uluslararası katılımla, 5 Ekim 2018 Cuma günü 15:00-17:00 saatleri arasında Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’nda “Değer Bazlı Sağlık Hizmeti” konulu Panel olarak gerçekleştirilmiştir.

Değer Bazlı Sağlık Hizmeti kavramı günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Değer temelli sağlık hizmeti, sağlık hizmet sunucularına ödemenin, hasta sağlığı sonuçlarına dayanılarak yapıldığı bir sağlık hizmet sunum modelidir. Değere dayalı sağlık hizmeti anlaşmaları kapsamında, hizmet sunucular, hastaların sağlıklarını iyileştirmelerine, kronik hastalıkların etkilerini ve insidanslarını azaltmalarına ve kanıta dayalı bir şekilde daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olmalarının karşılığını almaktadırlar. Değer bazlı sağlık hizmetlerinde “değer”, sağlık sonuçlarının, bu sonuçları ortaya koymanın maliyetine göre ölçülmesinden elde edilmektedir. Değer bazlı sağlık hizmeti, yalnızca sağlık sistemlerine değil, hastalar, hizmet sunucular, tedarikçiler ve ödemeyi yapanların yanında tüm topluma yarar sağlamaktadır.

Panele ilgi oldukça yoğundu. 196 katılımcının izlediği ve konunun sektörün tüm paydaşları ile tartışıldığı panelin katılımcıları, TİTCK Başkan Yardımcısı Sn.Doç. Dr. İsmail Mert VURAL, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Sn.Dr. Refik ALTUN, 3M Healthcare Business Group CEEMEA Sağlık Ekonomisi Lideri Sn.Dr. Flutura HASA, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği ARTED Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Umut GÖKALP ve BAYER Türk Pazar Erişim Direktörü Sn. Dr. Mete ŞAYLAN idi.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyesi olan ARTED Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Umut Gökalp sunumuna , sağlıkta en önemli sorunların başında gelen tedavi sonrasındaki hasta sonuçlarındaki çeşitlilik olmasından örnekler vererek başlamıştır. İkinci en önemli sorununun Maliyet artışı olduğunu Hollanda 2004-2014 yılları Sağlık Hizmeti harcamalarının GSİYH(Gayrisafi yurt içi hasıla)ya göre 7 kat arttığını ; OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ülkelerinin sağlık hizmeti harcamalarının GSİYH ya göre 9 kat arttığını söylemiş ve Türkiye’nin % 4 ile son sırada olduğunu belirtmiştir. Umut Bey, bu şekilde model ve satın almalar devam ederse önümüzdeki yıllarda bu artışın OECD ülkelerinde %11 e çıkacağını söyledi. Ancak değer bazlı ve verimliliği yüksek bir satın alma modeli ile bu oranın sabit kalacağını bildirdi. Avrupa Parlamentosundan 2014 yılında geçen kamu alım yönetmelikle bütünsel bakış acısı ile sadece fiyat değil, kalite ,toplam maliyet ve sosyo ekonomik hususları dikkate alan bir satın alma modeline geçilmesi çalışmalarının başlatılması için girimde bulunulduğundan bahsetmiştir.

Yekta Yegen

Arted Genel Sekreteri