İndirekt Sponsorluk Uygulaması ARTED Üyeleri ile Paylaşıldı

Etik İş Pratikleri tarafında 1 Ocak 2018’den itibaren geçerlilik kazanan ve Türkiye’deki bütün Medtech Europe üyesi firmalarının uymakla yükümlü olduğu İndirekt Sponsorluk uygulamasının gereklilikleri 24 Mayıs 2018, Perşembe günü tüm ARTED üyeleriyle paylaşıldı.

Medtech Europe Uyumluluk Direktörü Sayın Ceren Aral Desnos tarafından gerçekleştirilen kapsamlı eğitim sırasında İndirekt Sponsorluk ile ilgili bilinmesi gerekenler, yeni Medtech Europe Kodu’nun uygulanmasına ilişkin detayların yanı sıra ülkemizin sağlık alanına değer katan üye firmaların soruları ile verimli bir tartışma ortamı sağlandı.

Üzerinde durulan maddeler arasında, Sağlık Meslek Mensuplarının eğitiminin finanse edilmesine ilişkin değişiklikler, bilimsel-eğitsel desteklerde direktten indirekt sponsorluğa geçilmesi, şeffaflık çerçevesinde bilimsel-eğitsel desteklerin kamuya açıklanması detaylı olarak görüşüldü.

ARTED Başkanı Sayın Umut Gökalp konuya ilişkin olarak, “Medtech Europe üyesi uluslararası firmalar olarak, uygulamalarımızda etiş iş pratiklerini ve uyumluluğu en üstte tutarak ülkemizin sağlık alanına katkıda bulunmak amacımızdır. Yeni koda geçilmesi ve doğru uygulanması ilk başta zor gibi algılanabilse de, doğru uygulandığında gerçekten ihtiyaca yönelik, daha adilane ve usulüne göre uygulamalar sayesinde değerli Sağlık Meslek Mensuplarımızın bundan maksimum seviyede yararlanacağına inanıyoruz,” dedi.

ARTED Etik Çalışma Grubu Başkanı Sayın Esra Akyol ise, “Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası tıp teknojileri şirketleri olarak sağlık meslek mensupları, sağlık kurum ve kuruluşları ile aramızdaki ilişkileri etik ve adil çerçevede eksiksiz yürüterek, yerel ve uluslarası yasalar ile iş uygulaması kurallarına tam uyum sağlıyoruz. Bu alanda yerel mevzuata tam uyumluluğu sürdürmekle beraber, üyesi olduğumuz, sağlık teknolojileri endüstrisini temsil eden Avrupa ticaret birliği ‘MedTech Europe’a ait, Etik İş Uygulaması Kuralları’nın eksiksiz uygulanması da birincil amaçlarımız arasındadır. Bugün gerçekleştirilen bu kapsamlı toplantı ile hem yerel mevzuatımıza hem de Medtech Etik Kodu’na birlikte nasıl uyum sağlayabileceğimiz konusunda aldığımız aydınlatıcı ve yol gösterici bilgiler sayesinde bu sürecin çok sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine ve sektörümüzün şeffaflık açısından gelişimine ciddi katkı sağlayacağına eminiz,” şeklinde ekledi.

Başta TİTCK kurumundan Sayın Dr.Asım Hocaoğlu Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı ve Sayın Eczacı Dilara Eker Satış ve Uygulama Merkezleri Sorumlusu ve Fransız Büyükelçiliği Ekonomi Servisinden Sayın Burcu Demirdağ ve Sağlık, Moda, Dekorasyon Dış Ticaret Danışmanı Sayın Erol Görücü olmak üzere tüm değerli üyelerimizin aktif katılımları için ARTED olarak çok teşekkür ederiz.

Medtech Europe İndirekt Sponsorluk Kodu ’na ilişkin daha detaylı bilgi almak için ARTED Etik Çalışma Grubu'nun alt çalışma grubu idsacg@arted.org.tr e-Posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Yekta Yegen
Genel Sekreter