Profil-Arted Kurulu

Banu Arslan

Görme Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı

ARTED GÖRME SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU'NUN

AMACI

Dünyada ve Türkiye’de, en üst düzey teknolojilerle üretilen ve toplumun görme sağlığı yararına sunulan tıbbi cihazlara ilişkin farkındalığı ve bu ürünlere güvenli erişimi artırmak

ARTED GÖRME SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU'NUN

GÖREVLERİ
  • Görme sağlığının öneminin ve görme sağlığı ile ilişkili ürünlerin toplumun sürdürülebilir yaşam kalitesine katkısının anlatılması
  • Görme sağlığı ürünlerine erişimin ve kullanım süreçlerinin iyileştirilmesi
  • İlgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görme sağlığının iyileştirilmesi süreçlerine katılım ve katkılarının sağlanması
  • Görme sağlığının iyileştirilmesi ve görme sağlığı ürünlerine güvenli erişimin sağlanması ile ilgili tüm faaliyetlerde bir paydaş olarak çözüm ortağı olunması