Sağlık Ekonomisi

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu Başkanı: Görkey Turgut

Amaç:

ARTED üyeleri tarafından piyasaya arz edilen çağdaş, yenilikçi ve güvenilir tıbbi teknolojilere ulaşılabilirliği artırmak için uygun pazar erişimi ve geri ödeme politikalarının oluşmasına katkı sağlamak

Görevler:

- Pazar erişiminden sorumlu olan tüm karar vericiler için güvenilir bir paydaş olmak

- Yenilikçi tıbbi teknolojileri hastalara ulaştıran üyelerimiz ile yetkili otoriteler arasında pazar erişimi, sağlık ekonomisi ve geri ödeme konularında güçlü bir iletişim kanalı oluşturmak

- Yenilikçi tıbbi teknolojilerin zamanında ve yeterli ödeme alabilmesini sağlamak amacıyla sektördeki yönelimleri takip etmek, tıbbi teknolojiler ile ilgili ekonomik çevreyi izlemek ve üyeleri bilgilendirmek

- Üye şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini sektörün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kamu Kurumlarındaki ilgili paydaşlar ile paylaşmak

- Ülkemizdeki geri ödeme süreçleri hakkında en güncel bilgiyi üyelerimiz ile paylaşmak

- Hasta farkındalığı ve bilincini artırmak ve bu sayede Halk Saglığına katkı sağlamak